Eskimo Junior neon 36/36W

搭配几何未来龙鳞2505性能级冷排风扇,性能颜值轻松get

高光镜面顶盖搭配钻切阳级铝合金冷头;细窄柔和的RGB光圈,低调雅致如你所见!

颜色
相关下载

Eskimo-junior-neon-36-CN_01.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_02.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_03.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_04.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_05.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_06.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_07.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_08.jpgEskimo-junior-neon-36-CN_09.jpg